ประวัติผู้ก่อตั้งเครือฯ

ประวัติผู้ก่อตั้งเครือข่ายร่วมกันปฏิรูปขบวนการยุติธรรม

-พ.ต.ต.ประสิทธิ์ มั่นพรรษา

-เกิดที่  ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  

-ปัจจุบันพักอยู่  125 ซอยสุขสวัสดิ์ 38 ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บุรณะ กรุงเทพฯ 10140

การศึกษา

-2517  จบ ม.ศ.3  โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม  จังหวัดราชบุรี

-2519  จบ ม.ศ.5  โรงเรียนเบญจราชูทิศ   จังหวัดราชบุรี

-2525   ปริญญาตรี  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

-2530   ปริญญาโท   สาขา  PUBLIC   AFFAIRS  จาก  KENTUCKY STATE UNIVERSITY ,KENTUCKY, U.S.A

ประวัติการรับราชการ

-2525   รอง สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

-2526  รอง สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

-2528   ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ประเทศสหรัฐอเมริกา

-2530  หลังจากการศึกษาระดับปริญญาโท ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.ลำปาง

-2533   สารวัตรสืบสวน สอบสวน  กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

-2534   สารวัตร งาน 7 ศูนย์คอมพิวเตอร์กรมตำรวจ กรมตำรวจ

-2535  ลาออกจากราชการ  เพื่อลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พรรคพลังธรรม เขต 2 จ.ราชบุรี ผลได้เป็น ส.ต.(สอบตก)

-เคยเป็นที่ปรึกษาศาลยุติธรรม ในการด้านพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ใช้เก็บข้อมูลกฎหมายเชื่อมโยงกับคำพิพากษาศาลฎีกา

ประวัติด้านการเมือง

-2535    ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง  ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  2535-2538

ประวัติด้านธุรกิจ

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมายคอมพิวเตอร์ จำกัด  พัฒนา sofeware  ด้านกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา

-ประสบการณ์ด้านการประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบริหารเกี่ยวกับห้องเช่า และสร้างตลาดนัดให้แม่ค้า ขายสินค้า และสร้างอาคารให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มาเช่า

ประวัติด้านครอบครัว

-ภรรยา  น.ส.นงนุช  ปทุมบริสุทธิ์    จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  การเงินการธนาคาร  ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์  

– มีบุตรและธิดา 2 คน  1.นายสิทธินนท์  มั่นพรรษา  จบคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2565 ปัจจุบันรับราชการ(ใช้ทุน) ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดนครปฐม    2. น.ส.พิชชากร  มั่นพรรษา  จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อ พ.ศ.2565 ปัจจุบันรับราชการ(ใช้ทุน) ที่ โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา

Scroll to Top