ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.เป้าหมายของการตั้งครือข่ายร่วมกันปฏิรูปขบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาเก็บฐานข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษาศาลต่างๆ มีศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศ สืบค้น ในระบบอินเตอร์เน็ต ฟรี. มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับดังนี้

2.บริษัท กำลังพัฒนาเพิ่มระบบฐานข้อมูลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญ จากเดิมมีฐานข้อมูลด้านกฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเท่านั้น ซึ่งจะแล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 9 สิงหาคมพ.ศ.2566 นี้

3.ในการที่บริษัท จะพัฒนาระบบตามข้อ 2. และให้ประชาชนทั้งประเทศประมาณ 60 ล้านคน สืบค้นในระบบอินเตอร์เน็ตใช้ฟรี. นั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น ค่าเช่า server เมื่อคนเข้ามาค้นหาข้อมูลพร้อมกันหลายล้านคน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามจำนวนคนที่เข้าค้นหาพร้อมกัน ถ้าเข้าค้นหาหลายล้านคน ค่าใช้จ่ายก็มากตามาด้วย เพื่อไม่ให้ระบบล่ม หรือค้นหาข้อมูลช้า เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบให้ค้นหาที่รวดเร็วซับซ้อน และมีฐานข้อมูลที่มีจำนวนมาก เครือข่ายฯ จึงมีแนวทางจะต้องขายโปรแกรม ให้ได้จำนวนชุดเท่าใด ทำให้มีทุนในการดำเนินเบื้องต้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายไปดำเนินการให้ประชาชนทั้งประเทศใช้ฟรี ได้ หลังจากนั้น เมื่อคนจำนวนมากเข้ามาสืบค้น ฟรี บริษัท สามารถหารายได้จากโฆษณาได้ ทำให้มีรายได้เข้ามา และดำเนินการต่อเนื่องได้

4.บริษัท ได้ประมาณการจะต้องขายโปรแกรมได้จำนวน  99,999 ชุดเท่านั้นจะขายในราคาชุดละ 999บาทต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ถ้าซื้อ 2ปี ให้คำนวณ เป็น2ชุด เพื่อทำให้ ครบ 99,999 ชุด เร็วขึ้น ราคาดังกล่าว จะเริ่มในวันที่9 สิงหาคม พ.ศ.2566 ซึ่งจะมีฐานข้อมูลของศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเข้ามา 

5.ปัจจุบันบริษัท ขายชุดละ 856บาทต่อปี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หลังก่อตั้งเครือข่ายฯ จะลดราคาเหลือ699บาทต่อปี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ถ้า 2ปี ราคา 1,200บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ที่สำคัญ จะนำยอดที่สั่งซื้อ ไปหักออกจาก 99,999 ชุด และซื้อ 2ปี คำนวณเป็น 2ชุด ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้สืบค้นฟรี เร็วขึ้น นอกจากนี้ ถ้าซื้อตอนนี้จะแถมระยะเวลาหมดอายุ ถ้า1ปี จะครบในวันที่ 9สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถ้า 2ปี จะครบในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2568

6.เครือข่ายฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบว่า ถ้าช่วยกันซื้อโปรมแกรม ให้ครบ99,999ชุด ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้เข้ามาสืบค้นหากฎหมายและคำพิพากษาของศาลต่างๆ ในระบบอินเตอร์เน็ต ฟรี.และเครือข่ายฯ จะบันทึกชื่อว่าผู้ใดหรือนิติบุคคลใด ได้เป็น 1 ที่ได้ซื้อ โปรมแกรม จบครบ 99,999 ชุด ทำให้ ประชาชนทั้งประเทศ ร่วมจารึกชื่อไว้เป็นประวัติศาสตร์ ต่อไป

7.เครือข่ายฯ จะเปิดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนสั่งจองโปรมแกรม ทางออนไลน์ เร็วๆ นี้ เพื่อถ้ายอดสั่งจอง ครบ 99,999 ชุด(หักจำนวนที่ได้สั่งซื้อออกแล้ว) จะปิดสั่งจอง และจะให้สิทธิ์ คนที่สั่งจองได้มีสิทธิ์ก่อนในการบันทึกชื่อ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศ ว่าผู้ใดบ้างที่ทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้สืบค้นฐานข้อมูลฟรี.

Scroll to Top